Nieuws

Consultatie door psycholoog
Er zijn naast psychiaters en een verslavingsarts ook psychologen en verpleegkundig specialisten beschikbaar voor consultatievragen.

Expertise
Naast de psychiaters en de verslavingarts van Transparant Next nemen nu ook psychologen van Transparant, Poli+, GGZ Integraal en HSK deel aan de pilot. Hiermee wordt de expertise uitgebreid met:
• kennis van patiënten met een lager IQ (dan 85)
• kennis en behandeling van mensen uit andere culturen
• angst- en dwangstoornissen
• kennis en behandeling van trauma’s
• kennis en behandeling van ADHD
• arbeid gerelateerde problemen.

Werkwijze
De consultatieve dienst is beschikbaar via Transparant Next. U kunt verwijzen via ZorgDomein. Als huisarts of POH GGZ kun u direct een consult aanvragen voor uw patiënt. Samen met Transparant Next zal besloten worden welke GGZ-aanbieder het beste de consultatie voor u kan oppakken. Dit kan telefonisch. Een andere mogelijkheid is de patiënt voor consultatie langs laten komen. Deze wordt dan binnen drie weken uitgenodigd voor onderzoek en u krijgt binnen een tot twee weken de uitslag van het advies retour.


Transparant Next


Stichting Transparant Next is een stichting zonder winstoogmerk. Zij richt zich op innovatie en optimalisatie van het zorgproces voor mensen met psychische problematiek. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de juiste zorg op het juiste moment, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en samenwerking binnen de GGZ-keten.

Om dit te realiseren heeft Transparant Next met partners in de zorg consultatie (het meekijkconsult) ontwikkeld voor o.a. huisartsen, POH GGZ en zelfstandiggevestigde psychologenpraktijken.

Ook kan gekozen worden voor advies en begeleiding vanuit Transparant Next. Het kan hierbij ook gaan om scholing, intervisie en supervisie ten behoeve van de POH GGZ.