Nieuws

Consultatie door psycholoog
Vanaf 1 september 2020 is de pilot consultatieve dienst met consultatievragen voor psychologen in de regio Zuid Holland Noord gestart in samenwerking met Knooppunt Ketenzorg en NZLO. Er zijn nu behalve psychiaters en een verslavingsarts ook psychologen beschikbaar voor consultatievragen. Een mooie stap in meer samenwerking tussen de regionale GGZ-aanbieders ten behoeve van de invulling van het meekijkconsult voor eerstelijn zorgverleners.

Wat is het doel
Het aanvragen van consultaties in de regio Zuid-Holland Noord wordt nu voor een belangrijk deel ingevuld door Transparant Next met consultaties door psychiaters en een verslavingsarts. Met de pilot wordt de bestaande expertise uitgebreid met disciplines als GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinische psycholoog om beter te kunnen voldoen aan de gevarieerde vragen van huisarts en POH GGZ.

Uitbreiding expertise
Naast de psychiaters en de verslavingarts van Transparant Next nemen nu ook psychologen van Transparant, Poli+, GGZ Integraal en HSK deel aan de pilot. Hiermee wordt de expertise uitgebreid met:
• kennis van patiënten met een lager IQ (dan 85)
• kennis en behandeling van mensen uit andere culturen
• angst- en dwangstoornissen
• kennis en behandeling van trauma’s
• kennis en behandeling van ADHD
• arbeid gerelateerde problemen.

Werkwijze
De consultatieve dienst is beschikbaar via Transparant Next. U kunt verwijzen via ZorgDomein. Als huisarts of POH GGZ kun u direct een consult aanvragen voor uw patiënt. Samen met Transparant Next zal besloten worden welke GGZ-aanbieder het beste de consultatie voor u kan oppakken. Dit kan telefonisch. Een andere mogelijkheid is de patiënt voor consultatie langs laten komen. Deze wordt dan binnen drie weken uitgenodigd voor onderzoek en u krijgt binnen een week de uitslag van het advies retour.


Transparant Next


Stichting Transparant Next richt zich op innovatie/optimalisatie van het zorgproces voor mensen met psychische problematiek. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de juiste zorg op het juiste moment, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en samenwerking binnen de GGZ-keten.

Om dit te realiseren ontwikkelt Transparant Next met partners in de zorg producten ten behoeve van de GGZ-keten. Daarnaast biedt Transparant Next diensten voor de zorgverleners en GGZ-instellingen waaronder huisartsen, psychologen en POH GGZ.

Samen met Vital Health Software (VHS) heeft Transparant Next de Screener Transparant Next en de Module GGZ ontwikkeld. De screener is als losstaand product of als onderdeel van de module GGZ te gebruiken.

Bij de implementatie van deze producten kan gekozen worden voor advies en begeleiding vanuit Transparant Next. Het kan hierbij ook gaan om scholing, intervisie en supervisie ten behoeve van de POH GGZ.

Daarnaast biedt Transparant Next consultatie ten behoeve van de huisartsenvoorziening.