Nieuws

Nominatie Niek de Jong prijs
“Project Next” werd genomineerd voor de Niek de Jong prijs. Deze prijs wordt door de gezamenlijke zorgverzekeraars elke twee jaar uitgereikt aan een Nederlands, actueel, innovatief en lopend zorgproject.

De prijs is in 2000 in het leven geroepen door ZN, als eerbetoon aan Niek de Jong bij zijn afscheid als algemeen directeur van ZN. De prijs van 20.000 euro wordt financieel mogelijk gemaakt door Innovatiefons Zorgverzekeraars.

Op maandagmiddag 2 november 2015 werd uit totaal negen projecten de winnaar gekozen tijdens ZorgNL2015, het congres van de gezamenlijke zorgverzekeraars. Project Next kwam op een gedeelde tweede plaats.

Project Next werd uitgevoerd door Transparant Next. In dit project konden huisartsen consultatie vragen aan een team van psychiaters en verslavingsartsen (de Consultatieve Dienst voor Huisartsen). Dit project is zeer succesvol afgerond. Hierna is de Consultatieve Dienst van Transparant Next een structurele service voor huisartsenpraktijken geworden waarbij financiële afspraken met de zorgverzekeraars konden worden gemaakt.

Daarnaast wordt in een aantal huisartsenpraktijken geëxperimenteerd met een screenende vragenlijst met beslisondersteuning. Als een patiënt deze vragenlijst online thuis invult, dan kan dat de huisarts en POHGGZ helpen om te bepalen waar de patiënt het beste voor zijn/haar klachten behandeld kan worden: in de huisartsenpraktijk, bij de psycholoog of psychiater, of bij een GGZ instelling.

Besparing door GGZ behandeling bij huisarts
30 okt 2015, Leidsch Dagblad
Marieta Kroft
Klik hier voor informatie

Hulp voor huisarts bij GGZ-problematiek
20 okt 2015, Zorgvisie
Klik hier voor informatie

Transparant Next


Stichting Transparant Next richt zich op innovatie/optimalisatie van het zorgproces voor mensen met psychische problematiek. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de juiste zorg op het juiste moment, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg en samenwerking binnen de GGZ-keten.

Om dit te realiseren ontwikkelt Transparant Next met partners in de zorg producten ten behoeve van de GGZ-keten. Daarnaast biedt Transparant Next diensten voor de zorgverleners en GGZ-instellingen waaronder huisartsen, psychologen en POH GGZ.

Samen met Vital Health Software (VHS) heeft Transparant Next de Screener Transparant Next en de Module GGZ ontwikkeld. De screener is als losstaand product of als onderdeel van de module GGZ te gebruiken.

Bij de implementatie van deze producten kan gekozen worden voor advies en begeleiding vanuit Transparant Next. Het kan hierbij ook gaan om scholing, intervisie en supervisie ten behoeve van de POH GGZ.

Daarnaast biedt Transparant Next consultatie ten behoeve van de huisartsenvoorziening.